Carl Pallin C.A.P

Carl Pallin föddes 1909 i Bredbyn, centralort i dåvarande Anundsjö kommun, till ytan något större än Blekinge. Anundsjö ingår i dag i Örnsköldsviks kommun och ligger 4 mil väster om stadskärnan.
Han tog ingenjörsexamen i Katrineholm 1929 och praktiserade därefter i Tyskland. År 1931 insjuknade fadern och Calle (22år) fick rycka in och överta affärsrörelsen, som bestod av järnhandel, tryckeri, fotoaffär, värme- och rörinstallationer.

Han hade många fritidsintressen. Bl.a. skidor på längden och i backe. I flera år stod han som rekordhållare i hoppbacken i Bredbyn. I övrigt var han även backdomare. Han satt i styrelser och skidsektioner. Vänlighet, humor och ett trevligt umgängessätt skaffade honom en storbekantskap och vänkrets.
Men främst kom fisket. Ett stort arbete lade han ned på fiskevård och fiskevårdsområden. Var också med och startade många fiskeföreningar. Inplanteringen av fisk skedde i många omöjliga och möjliga vatten. Den sanne fiskevännen fortsatte sin hobby trots väl medveten om att tjuvfiske skördade en stor del av vad han gjort för ett bättre fiskebestånd.
Klart är också att ha under åren, som sportfiskare lärt sig konsten att berätta fiskehistorier med trovärdighet. Carl Pallin var Norrlands fiske expert under 30-50 talet.

  • Stora mängder Sik måste rökas

  • Calle i hoppbacken i Bredbyn, länge rekordhållare.

  • En av de stora öringarna som Calle fick

  • Pallins Järnhandel från utsidan.

  • Inne i butiken, massor av olika grejer

  • Det fanns även fiskegrejer att köpa.

  • C.A.P

  • C.A.P

  • C.A.P

Jag föddes 1967(författare)samma år som Calle lämnade oss och det kanske finns en mening med att jag fick samma intresse som Calle och att jag nu kan föra hans fiskehistorier vidare till alla fiskevänner i Sverige. "En sportfiskares liv" är en bok där jag samlar texter, minnen och bilder ur Carl Pallins liv. Ett liv där jakt och fiske var medelpunkten.(detta är enda bilden med författaren och Carl Pallin)

Carl Pallin blev 58 år och lämnade jordlivet 1967. Han fru Birgit Pallin levde ensam i tio år men fick till slut 1977 sova vid Calles sida. Vid Anundsjö kyrka i Bredbyn ligger deras viloplats.
Anundsjö kyrka är från 1400-talet. Traditionen hävdar att årtalet är 1437. Kyrkan är väldigt vacker och är värt ett besök.

Köp boken här

Historien om Carl Pallin finns i boken - En sportfiskares liv.

Eric Matsson