Carl Pallin 1909 -67

Carl Pallin föddes 1909 i Bredbyn. En liten by som ligger 3 mil utanför Örnsköldsvik. Han tog ingenjörsexamen 1929. Efter det praktiserade han i Tyskland. År1931 insjuknade fadern och Calle (22år) fick rycka in och överta affärsrörelsen, som bestod av järnhandel, tryckeri, fotoaffär värme och rörinstallationer. Järnaffären låg i Bredbyn och hette Pallins järnhandel.

Calle hade många fritidsintressen. Bl. a skidor på längden och i backe. I flera år stod han som rekordhållare i hoppbacken i Bredbyn. Förövrigt så var han även backdomare och han satt i styrelser och skidsektioner. 

Men främst kom fisket. Ett stort arbete lade han ned på fiskevård och fiskevårdsområden. Var också med och startade många fiskeföreningar. Inplanteringen av fisk skedde i många omöjliga och möjliga vatten. Den sanne fiskevännen fortsatte sin hobby trots väl medveten om att tjuvfiske skördade vad han gjort för ett bättre fiskebestånd.

Vänlighet, humor och ett trevligt umgängessätt hade skaffat honom en stor bekantskap och vänkrets. Klart är också att han under åren, som sportfiskare lärt sig konsten att berätta spännande fiskehistorier med trovärdighet.

 • Fiskerökeriet hemma.

  Stora mängder Sik måste rökas. Calles idéer om att röka fisk kan du läsa om i boken.

 • Hoppade i backe.

  Calle hoppade i hoppbacken i Bredbyn och var länge rekordhållare. Calle satt som hoppdomare vid många tävlingar.

 • Stora och små öringar.

  En av de stora öringarna som Calle fick. Det finns otaliga antal fiskar som fick gå tillbaks för fiskevård.

 • Pallins järnhandel

  Pallins Järnhandel från utsidan. Järnhandeln har en lång historia där den blev förstörd vid en brand i slutet av 1800-talet.

 • Butiken inne

  Ordning och reda var det i butiken där man kunde köpa det mesta. Det fanns dynamit, cyklar, fiskegrejer, järnartiklar, färg, fotoaffär mm

 • Fiskegrejer

  Det fanns även fiskegrejer att köpa på Pallins järnhandel.Några saker finns ännu kvar från butiken. den äldsta draglådan är från slutet på 1700-talet.

 • Calle med keps

  Calles keps var med över allt. Keps till vardags och hatt när han fiskade.

 • Calle fiskar

  Det finns inte många bilder på Calle när han fiskade. Han stod ofta på fel sida om kameran.

 • Uppfinningar på gång?

  Djupa funderingar i hammocken vid sin sommarstuga. Calle uppfann många saker och hade även flera patent som han sålde vidare.

Två fiskare på samma bild, en yngre och en äldre.

Jag föddes 1967(författare)samma år som Calle lämnade oss och det kanske finns en mening med att jag fick samma intresse som Calle och att jag nu kan föra hans fiskehistorier vidare till alla fiskevänner i Sverige.

"En sportfiskares liv" är en bok där jag samlar texter, minnen och bilder ur Carl Pallins liv. Ett liv där jakt och fiske var medelpunkten.(detta är enda bilden med författaren och Carl Pallin)

Fiskehistorierna tog slut 1967

Carl Pallin blev bara 58 år och lämnade jordlivet 1967. Han fru Birgit Pallin levde ensam i tio år men fick till slut 1977 sova vid Calles sida. Vid Anundsjö kyrka i Bredbyn ligger deras viloplats. 

Anundsjö kyrka är från 1400-talet ligger vackert vid prästviken, en del av utloppet på Anundsjöån. Traditionen hävdar att årtalet är 1437. Kyrkan är väldigt vacker och är värt ett besök.